פרופ' יואב בנימיני
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יואב בנימיני

פרופ' יואב בנימיני

שנת הבחירה: תשע"ה 2015
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: סטטיסטיקה
צרו קשר: ybenja@tauex.tau.ac.il

קישורים נוספים: