פרופ' עדי קמחי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' עדי קמחי

פרופ' עדי קמחי

שנת הבחירה: תשע"ה 2015
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: גנטיקה מולקולרית