פרופ' יוסף קוסט
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יוסף קוסט

פרופ' יוסף קוסט

שנת הבחירה: תשע"ה 2015
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התחום המדעי: הנדסה כימית
צרו קשר: kost@bgu.ac.il

קישורים נוספים: