פרופ' יעקב קליין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יעקב קליין

פרופ' יעקב קליין

שנת הבחירה: תשע"ו 2016
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיזיקה וכימיה פיזיקלית של חומר רך