פרופ' ישראל ברטל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' ישראל ברטל

פרופ' ישראל ברטל

שנת הבחירה: תשע"ו 2016
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה של עם ישראל

קישורים נוספים: