פרופ' יונינה אלדר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' יונינה אלדר

פרופ' יונינה אלדר

שנת הבחירה: תשע"ז 2017
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: הנדסת חשמל

קישורים נוספים: