רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' רוני אלנבלום

פרופ' רוני אלנבלום

שנת הבחירה: תשע"ז 2017
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: גיאוגרפיה