רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אנדרו פלקס

פרופ' אנדרו פלקס

שנת הבחירה: תשע"ז 2017
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: לימודי אסיה המזרחית
צרו קשר: aplaks@princeton.edu

קישורים נוספים: