פרופ' סימון הופקינס
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' סימון הופקינס

פרופ' סימון הופקינס

שנת הבחירה: תשע"ח 2018
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: שפות שמיות

קישורים נוספים: