פרופ' מיכאל אדוארד סטון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכאל אדוארד סטון

פרופ' מיכאל אדוארד סטון

שנת הבחירה: תשע"ט 2019
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מחשבה וספרות יהודית מימי הבית השני ולימודים ארמניים

קישורים נוספים:

הביבלייה הרקומה בארמנית: מיפוי ארץ לא ידועה, הרצאת הבכורה של פרופ' סטון עם קבלתו לאקדמיה (מתוך "איגרת", גיליון 42)  
לריאיון שנערך עם פרופ' סטון במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' דוד סתרן ופרופ' ראובן עמיתי)