רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכאל אדוארד סטון

פרופ' מיכאל אדוארד סטון

שנת הבחירה: תשע"ט 2019
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מחשבה וספרות יהודית מימי הבית השני ולימודים ארמניים

קישורים נוספים:

לריאיון שנערך עם פרופ' אבינרי במסגרת מיזם "ראיונות החברים" (מראיינים: פרופ' יצחק אנגלרד ופרופ' זאב שטרנהל)