רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' שמחה עמנואל

פרופ' שמחה עמנואל

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: תלמוד, הלכה

קישורים נוספים:

הרצאת הבכורה של פרופ' עמנואל: ספר שבלי הלקט: הצצה מעבר לכתפו של המחבר (מתוך "איגרת", גיליון 43)