פרופ' אורי אלון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אורי אלון

פרופ' אורי אלון

שנת הבחירה: תש"ף 2020
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: ביולוגיה מערכתית