רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' מיכאיל קרייני

פרופ' מיכאיל קרייני

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: משפטים