פרופ' אורה אנטין-וולמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' אורה אנטין-וולמן

פרופ' אורה אנטין-וולמן

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב
התחום המדעי: פיזיקה עיונית

קישורים נוספים: