פרופ' רונית ריצ'י
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' רונית ריצ'י

פרופ' רונית ריצ'י

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: לימודי אינדונזיה, ספרות השוואתית

קישורים נוספים: