רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' לסלי ליזרוביץ

פרופ' לסלי ליזרוביץ

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: כימיה