רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

החברים

פרופ' רוג'ר ד' קורנברג

פרופ' רוג'ר ד' קורנברג

שנת הבחירה: תשפ"ב 2022
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים, אוניברסיטת סטנפורד
התחום המדעי: ביולוגיה מבנית, ביוכימיה