פרופ' ישראל דוסטרובסקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' ישראל  דוסטרובסקי

פרופ' ישראל דוסטרובסקי

שנת הבחירה: תשמ''ב 1982
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: כימיה פיזיקלית
תאריך הפטירה: כ" בתשרי תשע"א, 28 בספטמבר 2010