פרופ' צבי ליפקין
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' צבי ליפקין

פרופ' צבי ליפקין

שנת הבחירה: תש''ל 1970
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיזיקה
תאריך הפטירה: ב" בתשרי תשע"ו, 15 בספטמבר 2015