פרופ' שמואל שטריקמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שמואל שטריקמן

פרופ' שמואל שטריקמן

שנת הבחירה: תשנ''ה 1994
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: מכון ויצמן למדע
התחום המדעי: פיזיקה שימושית
תאריך הפטירה: ט"ז במרחשוון תשס"ד, 11 בנובמבר 2003