פרופ' הלל דלסקי
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' הלל דלסקי

פרופ' הלל דלסקי

שנת הבחירה: תשנ''ג 1993
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: ספרות אנגלית
תאריך הפטירה: ו" בטבת תשע"א, 13 בדצמבר 2010

קישורים נוספים: