פרופ' מיכאל קונפינו
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' מיכאל  קונפינו

פרופ' מיכאל קונפינו

שנת הבחירה: תשנ''ה 1994
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: אוניברסיטת תל-אביב
התחום המדעי: היסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה
תאריך הפטירה: כ"ח בסיוון תש"ע, 16 ביוני 2010