פרופ' מאיר יעקב קיסטר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' מאיר יעקב קיסטר

פרופ' מאיר יעקב קיסטר

שנת הבחירה: תשל''ו 1975
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: שפה וספרות ערבית
תאריך הפטירה: ו" באלול תש"ע, 16 באוגוסט 2010

קישורים נוספים: