פרופ' נתן רוטנשטרייך
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' נתן רוטנשטרייך

פרופ' נתן רוטנשטרייך

שנת הבחירה: תש"ך 1959
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: פילוסופיה
תאריך הפטירה: כ"ו בתשרי תשנ"ד, 11 באוקטובר 1993