פרופ' שאול אדלר
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' שאול  אדלר

פרופ' שאול אדלר

שנת הבחירה: תש''ך 1959
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: פרזיטולוגיה
תאריך הפטירה: ד" בשבט תשכ"ו, 25 בינואר 1966