פרופ' דוד גינצבורג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' דוד גינצבורג

פרופ' דוד גינצבורג

שנת הבחירה: תשל"ו 1976
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: הטכניון
התחום המדעי: כימיה
תאריך הפטירה: כ" באדר תשמ"ח, 9 במרס 1988