פרופ' יהושע פראוור
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יהושע פראוור

פרופ' יהושע פראוור

שנת הבחירה: תשכ"ג 1963
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: היסטוריה
תאריך הפטירה: ה" באייר תש"ן, 30 באפריל 1990

קישורים נוספים: