פרופ' אברהם הלוי פרנקל
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' אברהם הלוי פרנקל

פרופ' אברהם הלוי פרנקל

שנת הבחירה: תש''ך 1959
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מתמטיקה
תאריך הפטירה: י"ט בתשרי תשכ"ו, 15 באוקטובר 1965