פרופ' הרמן צונדק
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' הרמן צונדק

פרופ' הרמן צונדק

שנת הבחירה: תשכ"א 1961
החטיבה באקדמיה: מדעי הטבע
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: רפואה
תאריך הפטירה: ט"ז בתמוז תשל"ט, 11 ביולי 1979