פרופ' יחזקאל קויפמן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' יחזקאל קויפמן

פרופ' יחזקאל קויפמן

שנת הבחירה: תש"ך 1960
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: מקרא
תאריך הפטירה: כ"א בתשרי תשכ"ד, 9 באוקטובר 1963