פרופ' חיים ברוך רוזן
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' חיים ברוך רוזן

פרופ' חיים ברוך רוזן

שנת הבחירה: תשמ"א 1981
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: בלשנות
תאריך הפטירה: כ"ב בתשרי תש"ס, 2 באוקטובר 1999