פרופ' גרשם שלום
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' גרשם שלום

פרופ' גרשם שלום

שנת הבחירה: תש"ך 1959
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: קבלה
תאריך הפטירה: כ"ח בשבט תשמ"ב, 21 בפברואר 1982