פרופ' רות גביזון
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברים שהלכו לעולמם

פרופ' רות גביזון

פרופ' רות גביזון

שנת הבחירה: תשע"ה 2015
החטיבה באקדמיה: מדעי הרוח
השיוך האקדמי: האוניברסיטה העברית בירושלים
התחום המדעי: משפטים
תאריך הפטירה: כ"ה באב תש"ף, 15 באוגוסט 2020
               

קישורים נוספים: