דוח מצב המדע בישראל תשע"ג
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח מצב המדע בישראל תשע"ג

דוח זה מוגש בעקבות התיקון בחוק האקדמיה, התש"ע-2010 , שלפיו על האקדמיה להגיש לממשלה (שר המדע) ולכנסת סקירה תלת-שנתית על מצב המדע והמחקר בישראל בהשוואה למצבו בעולם. כיוון שזו הפעם הראשונה שדוח כזה מוגש, הוחלט לפתוח אותו בפרק המתאר את פֵּרות המדע בישראל - "מפֵּרות המחקר המדעי הישראלי - תרומות בולטות בתחומי הטבע והרוח" (פרק א´)

הדוח ממשיך ומפרט את התשומות ותפוקות של המערכת המדעית (פרק ב´), מקומן וחלקן של אוניברסיטאות המחקר במערכת המדע והמחקר בישראל (פרק ג´), דוחות האקדמיה - הסתכלות תחומית (פרק ד´), קשרי החוץ המדעיים של ישראל (פרק ה´), וכיווני פיתוח של מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר המדעי (פרק ו´)
 
הדוח נחתם בפרק המוקדש למסקנות ולהמלצות (פרק ז´), שאלה עיקריהן:

"קיום מערכת המחקר המדעי וטיפוח ההון האנושי ברמה הגבוהה ביותר הם אתגר קיומי למדינת ישראל, ועל כן נדרשים:

1 . שינוי כיוון הכרחי - להגדיל ההשקעה הציבורית במחקר מדעי.
2 . אי-פגיעה בתקציבי מערכת ההשכלה הגבוהה.
3 . הבטחת עתיד המחקר וההיי-טק הישראלי - לתגבר הוראת מדעים בבתי הספר התיכוניים.
4 . תגבור המשאבים והתשתיות למו"פ עד לרמה הממוצעת במערב.
5 . החזרת מדענים מצטיינים (מניעת בריחת מוחות).
6 . תגבור קשרי מערך המחקר הישראלי עם גופי מחקר בין-לאומיים.
7 . שימור תחומי מחקר נכחדים - להציל חוגים באמצעות ריכוז מאמצים והקמת גוף מתאם.
8 . שימור רמתם של מדעי הרוח והחברה.
9 . הרחבת הנגישות לקבוצות אוכלוסייה נוספות.
10 . גיוס סגל צעיר לאוניברסיטאות."