דוח ועדת המעקב לדוח מצב המדע תש"ף/2019
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

דוח ועדת המעקב לדוח מצב המדע תש"ף/2019

 
על פי חובתה בחוק, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הגישה לממשלה ולכנסת בדצמבר 2019 את דוח מצב המדע התלת-שנתי, שסוקר את מצב המדע והמחקר הבסיסי בישראל ומביא המלצות לקידומם. במרס 2020 מינתה נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ועדה למעקב אחר יישום המלצות הדוח.
 
ועדת המעקב הייתה בקשר עם הגופים שהמלצותיו של דוח מצב המדע נוגעות לתחומי פעילותם. להבנת הוועדה, אי-הוודאות התקציבית שנובעת ממשבר הקורונה ומהיעדרו של תקציב מדינה מאושר מקשה את יישומן של רבות מההמלצות, גם אם הגופים השונים נכונים ליישמן.
 
 
להלן עיקרי מסקנות הוועדה: 
 
  • יש לפעול להגדלת ההשקעה במחקר הבסיסי בישראל על מנת לשמר ואף לחזק את מעמדה המדעי של ישראל בעולם.
  • יש להמשיך בכל המאמצים לביסוס שיתופי פעולה מדעיים בין-לאומיים, ובכלל זה הצטרפותה של ישראל לתוכנית המו"פ הבאה של הקהילה האירופית (Horizon Europe).
  • יש להקצות את המשאבים הנדרשים למימוש תוכניתן של ות"ת ושל הקרן הלאומית למדע להגדיל במידה ניכרת את המימון למחקר מדעי בתחומי הרפואה ומדעי החיים, בפרט במסגרת של רופא-חוקר.
  • יש לתגבר את ההשקעה במעבדות ובתשתיות מחקר לאומיות, קיימות וחדשות כאחד, כדי לחזק את יכולתו של המדע הישראלי לעמוד בתחרות בעולם.
  • יש לקבוע ולהחיל בדחיפות אסטרטגיה לקידומם של מדעי הרוח ולפעול ליישום המלצות דוח מצב המדע לתמיכה במחקר מצטיין במדעי הרוח והחברה.