גיליון מספר 24
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גיליון מספר 24

גיליון מספר 24
The Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo
No. 24, April 2001
 
CONTENTS
Director’s Note, by Yossi Amitay
 
In Arabic:
 
Cover Illustration: Cover of the Hebrew Edition of The Oedipus Comedy by ‘Alī
Sālim
 
Director: Yossi Amitay; Managing Editor: Deborah Greniman; Production Supervisor: Gideon Stern
 
The Bulletin is a publication of the Israel Academy of Sciences and Humanities and the Israel Oriental Society

contents