Hungarian Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

הונגריה

Hungarian Academy of Sciences

Hungarian Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה ההונגרית למדעים נחתם בשנת 1990.
 
לפי ההסכם ביקרו בישראל חוקרים הונגרים וחוקרים ישראלים – בתחומי הביוכימיה, הפיזיולוגיה הצמחית, הארכֵאולוגיה, הפילוסופיה של המדע וכימיית הקרינה – בישראל ובהונגריה, בהתאמה.
 
שיתוף הפעולה עם האקדמיה למדעים של הונגריה הניב שני כינוסים בני יומיים לציון 100 שנים למותו של חוקר האסלאם היהודי–הונגרי הנודע יצחק גולדציהר, בהובלת חבר האקדמיה פרופ' יוחנן פרידמן. הכינוס הראשון נערך בחודש נובמבר 2021 בבודפשט, והכינוס השני נערך בחודש אפריל בירושלים, בהשתתפות סגנית נשיא האקדמיה פרופ' פינקלברג, חברי האקדמיה פרופ' סימון הופקינס ופרופ' איתן קולברג. כן השתתפו חוקרות וחוקרים ישראלים והונגרים.