Polish Academy of Sciences
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פולין

Polish Academy of Sciences

Polish Academy of Sciences

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם האקדמיה הפולנית למדעים נחתם בשנת 1990 וחודש בשנת 2009.
 
על פי ההסכם ביקרו בשלושת העשורים האחרונים חוקרים פולנים רבים וחוקרים ישראלים – בתחומים: פיזיקה, גאוגרפיה, תולדות האומנות, פסיכולוגיה, גנטיקה, ביבליוגרפיה, לימודי השואה וארכאולוגיה – בישראל ובפולין, בהתאמה. בשנת 2018 נפגשה נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן עם שר החינוך והמדע של פולין וסגן ראש הממשלה שלה מר ירוסלב גוֹבין (Mr. Jarosław Gowin) בירושלים. השניים דנו בחיזוק הקשר המדעי בין שתי המדינות.