Royal Society of Canada
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

קנדה

Royal Society of Canada

Royal Society of Canada

ההסכם לשיתוף פעולה מדעי עם החברה המלכותית הקנדית נחתם בשנת 2012, ולפיו התקיימו כמה כינוסים בקנדה ובישראל בהשתתפות חוקרים בכירים.
 
בשנת 2016 התקיים בבית האקדמיה הכינוס האחרון – 
Literature and History: A Look from the Margins.