Alexander Von Humboldt Foundation
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

גרמניה

Alexander Von Humboldt Foundation

Alexander Von Humboldt Foundation

הסכם שיתוף פעולה שנחתם בשנת 2009 בין האקדמיה ובין קרן אלכסנדר פון הומבולדט (Alexander von Humboldt Foundation) הגרמנית הביא לכינון סדרת כינוסים שנתיים דו-לאומיים רב-תחומיים במדעי הרוח - (GISFOH)יGerman–Israeli Frontiers of the Humanities - שמשתתפים בהם בכל שנה כחמישים חוקרים צעירים ישראלים וגרמנים. לקראת כל כינוס נבחרים ארבעה חוקרים ישראלים וארבעה חוקרים גרמנים מארבעה תחומים נבדלים במדעי הרוח והחברה, ויחד הם מרכיבים את הוועדה המארגנת של הכינוס. הכינוס נערך בישראל ובגרמניה לסירוגין. מטרות הכינוס הן להפגיש חוקרים צעירים מצטיינים מתחומים שונים ולאתגר אותם לחשיבה ולמחקר מעבר לגבולות תחום הדעת שלהם, לאפשר הפריה הדדית וליצור ערוץ לחילופי ידע אקדמי.
 
ההסכם שנחתם עם האקדמיה מצרף את ישראל למועדון מצומצם ומכובד של מדינות. עד היום חתמה הקרן הגרמנית על הסכמים דומים עם ארצות הברית בתחומי מדעי הרוח, מדעי הטבע ולימודי ההנדסה, עם ברזיל בתחומי מדע וטכנולוגיה, עם בריטניה, יפן וסין בתחום מדעי הטבע, עם הודו בתחום לימודי ההנדסה ועם טורקייה בתחום מדעי הרוח. את המיזם מרכזת מטעם האקדמיה חברת האקדמיה פרופ' מרגלית פינקלברג.
 
כדי לעודד שיתופי פעולה בעקבות כינוסי GISFOH, כוננה קרן פון הומבולדט את תוכנית Connect, התומכת במיזמים משותפים של חוקרים שנפגשו בכינוסים האלה. עד כה קיבלו תמיכה קרוב לחמישים מיזמים משותפים.
 
הכינוס ה-11 בסדרה התקיים בחודש נובמבר 2019 בבית האקדמיה ועסק בנושא Positioning Self and Society. חבריה הישראלים של הוועדה המארגנת היו ד"ר נירה אלפרסון-אפיל (ארכאולוגיה פרהיסטורית), ד"ר תאופיק דעאדלה (היסטוריה של אומנות האסלאם), ד"ר אורי סלע (לימודי סין) וד"ר הללי פינסון (חינוך).