פורסם קול קורא להגשת בקשות לסמינרים, לסדנאות, לתכנית העמיתים ולהשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורסם קול קורא להגשת בקשות לסמינרים, לסדנאות, לתכנית העמיתים ולהשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

08/02/2018
הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה פירסמה קול קורא להגשת בקשות לסמינרים, לסדנאות, לתכנית העמיתים ולהשתלמויות.
 
הסמינרים נועדו לפיתוח ולהעמקה של המחקר הבסיסי במדעי הרוח והחברה בתחומים החשובים למדינת ישראל. הסמינרים אינם מכוונים למלא את צרכיה של קבוצה מקצועית מסוימת בתוך מוסד אחד אלא לתמוך בפיתוח שטח מדעי חיוני לישראל ולאפשר לכל העוסקים בשטח זה במוסדות השונים לדון בו במשותף ולהפיק את התועלת המרבית מן הדיון. משום כך הקרן דורשת שהוועדה המארגנת של כל סמינר תורכב מאנשי מקצוע המייצגים לפחות שניים ממוסדות המחקר העוסקים בשטח וכי הסמינר יהיה פתוח למשתתפים מכל אוניברסיטאות המחקר ומכוני המחקר בארץ. משך הסמינר הוא 4–5 ימים. התמיכה הכספית לסמינר היא עד 40,000 דולר ארה"ב. הסמינר יוכל להתקיים במהלך שנת הלימודים הבאה.
 
הסדנאות למחקר בין-תחומי נועדו לקדם נושאי מחקר חדשניים בעלי אופי בין-תחומי באמצעות איחוד כוחות מחקריים מהאוניברסיטאות בארץ ויצירת תשתיות מדעיות חדשות. למחקר הבין-תחומי מקום מרכזי במחקר המודרני, והקרן רואה חשיבות רבה בקידומו. אפשר להציע סדנאות בין-תחומיות הן במדעי הרוח והחברה והן באותם תחומים במדעי הטבע שיש להם זיקה ברורה למדעי הרוח והחברה. על הנושא להיות חדשני. בוועדה המארגנת של הסדנה יהיו אנשי סגל ממספר אוניברסיטאות בישראל. משך הסדנה הוא יומיים. סך התמיכה בסדנה הוא עד 10,000 דולר ארה"ב. הסדנה תוכל להתקיים במהלך שנת הלימודים הבאה.
 
תכנית העמיתים נועדה להזמנת מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם לישראל כדי שייפגשו עם מדענים וסטודנטים ישראלים לחילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. על המועמד להיות מתחום מדעי הרוח או החברה ועל תכנית הביקור המיועדת לו לכלול ביקורים בלא פחות משני מוסדות אקדמיים בארץ. הביקור יוכל להתקיים במהלך שנת הלימודים הבאה.
 
תכנית ההשתלמויות נועדה לממן לחוקרים ישראלים צעירים השתלמות במחקר ובשיטות עבודה בספרייה, בארכיב, במעבדה או במסגרת מתאימה אחרת בחו"ל. מטרת התכנית היא לקדם ולפתח חוקרים צעירים בתחומים החדשים של מדעי הרוח והחברה שבחזית המדע העולמי ולהקנות להם דרכי חשיבה ועשייה חדשניות שיתרמו למדע בישראל. המענקים, בסך מרבי של 5,000 דולר ארה"ב למענק, ניתנים לחוקרים בעלי תואר דוקטור (PhD) עד עשר שנים מעת קבלת התואר וכן לתלמידי מחקר העומדים לסיים את לימודיהם לתואר דוקטור, לתקופה של חודש אחד עד חודשיים (לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה בלבד). הנסיעה תוכל להתקיים החל מיוני ובמהלך שנת הלימודים הבאה.
 
בקשות לסמינרים, לסדנאות, להזמנת עמיתים ולהשתלמויות ניתן להגיש עד 10 באפריל. בקשות שיוגשו לאחר מועד זה יועברו אוטומטית לשנה הבאה.
 
 
את הבקשות יש לשלוח בדואר האלקטרוני בלבד אל גב' סימה דניאל, הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, sima@academy.ac.il