עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין מינויים למועצת הנגידים של הקרן הגרמנית-הישראלית למדע
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

עמדתה של מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בעניין מינויים למועצת הנגידים של הקרן הגרמנית-הישראלית למדע

09/07/2018
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ונשיאיה לשעבר רואים בדאגה את מניעת מינויה של פרופ' יעל אמיתי למועצת הנגידים של הקרן הגרמנית הישראלית למדע.
 
מינויים לגוף מדעי חייבים להיעשות על יסוד כישורים מדעיים. פרופ' יעל אמיתי היא מדענית מצויינת, ולא בכדי נעשתה אליה פנייה מטעם משרד המדע כדי שתכהן בגוף האמור. מהמידע שהגיע אלינו עולה כי הסירוב לאשר את המינוי נבע מעמדה פוליטית שאותה הביעה בזמנו פרופ' אמיתי.
 
עירוב שיקולים פוליטיים בהחלטות הנוגעות למחקר מדעי ולמינויים מדעיים הוא פסול כשלעצמו. צעד זה גורם נזק למדע הישראלי ולמעמדה המדעי של ישראל בעולם.
 
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים נוסדה ופועלת על פי חוק (תשכ"א-1960), לפיו היא נדרשת לייעץ לממשלת ישראל בנושאי מחקר ותכנון מדעי-מחקרי בעלי חשיבות לאומית, ומופקדת על שמירה וקידום של המצוינות המדעית בארץ.