האקדמיה למדעים מברכת את סגן נשיאת האקדמיה, פרופ' דוד הראל, וחבר האקדמיה פרופ' משה אורן על בחירתם כחברים זרים באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה למדעים מברכת את סגן נשיאת האקדמיה, פרופ' דוד הראל, וחבר האקדמיה פרופ' משה אורן על בחירתם כחברים זרים באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית

01/05/2019
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מברכת את סגן נשיאת האקדמיה, פרופ' דוד הראל, וחבר האקדמיה פרופ' משה אורן על בחירתם כחברים זרים באקדמיה הלאומית למדעים של ארצות הברית, ה -National Academy of Sciencesי(NAS).