האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מברכת את חבר האקדמיה פרופ' צבי בן-אברהם על בחירתו כחבר זר באקדמיה הרוסית למדעים
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מברכת את חבר האקדמיה פרופ' צבי בן-אברהם על בחירתו כחבר זר באקדמיה הרוסית למדעים

17/11/2019
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מברכת את חבר האקדמיה פרופ' צבי בן-אברהם על בחירתו כחבר זר באקדמיה הרוסית למדעים Russian Academy of Sciences.