פורסם קול קורא להגשת בקשות לכינוסים, תכנית העמיתים ולהשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

פורסם קול קורא להגשת בקשות לכינוסים, תכנית העמיתים ולהשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה

30/01/2020
פורסם קול קורא להגשת בקשות לכינוסים, תכנית העמיתים ולהשתלמויות של הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה.