רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מגפת הקורונה: רקע וחדשות

בעמוד זה ייכלל לקט נבחר מתעדכן של מאמרים, מצגות והרצאות ממקורות חיצוניים בנושא מגפת נגיף הקורונה
02/04/2020
04/02/2020 10:00 04/02/2020 12:00 Asia/Jerusalem מגפת הקורונה: רקע וחדשות בעמוד זה ייכלל לקט נבחר מתעדכן של מאמרים, מצגות והרצאות ממקורות חיצוניים בנושא מגפת נגיף הקורונה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים
עמוד זה מנגיש לקט מוגבל בהיקפו של מידע בעל עניין אפשרי, ממקורות חיצוניים, בנושאים מדעיים הנוגעים למגפת הקורונה בעולם. הפריטים בלקט משולבים בו מדי פעם על-ידי אחדים מחברי האקדמיה לפי עניינם האישי בנושא. מטבע הדברים תיתכן חפיפה בין חלק מהקישורים. אין לראות בפרסום במסגרת זו תמיכה בתוכן המונגש, במשמעותו או בהשלכותיו. 
 
What's going on: Updates and Global Aspects 
 
*COVID-19 Coronavirus Pandemic - Confirmed Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance / Worldometer
 
 
 
פרסומי צוות מדענים ישראלי המיוצג ע״י פרופ׳ דניאל זייפמן:
*צוות מומחים בהובלת מדענים ממכון ויצמן למדע: דו"ח לציבור מס. 1- חלון של תקווה - לצפיה בסרטון / לקריאת המסמך
*צוות מומחים בהובלת מדענים ממכון ויצמן למדע: דו"ח לציבור מס. 2 - לקראת הכלה - לצפיה בסרטון / לקריאת המסמך 
 
 
 
 
 
*Countries test tactics in ‘war’ against COVID-19 / By Jon Cohen and Kai Kupferschmidt, Science 367 (6484), 1287-1288.DOI: 10.1126/science.367.6484.1287
 
Preprints and Papers 
 
*L. Luo et al. (2020, was not peer-reviewed). Modes of contact and risk of transmission in COVID-19 among close contacts. MedRxiv (retrieved March 30, 2020) doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042606 
 
*S. Kissler, C. Tedijanto, M. Lipsitch and Y.H. Grad (2020, was not peer-reviewed). Social distancing strategies for curbing the COVID-19 epidemic. MedRxiv (retrieved March 29, 2020) 
 
*Wrapp et al. (2020). Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science 367 (6483), 1260-1263. DOI: 10.1126/science.abb2507
 
*Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 / Correspondence, The New England Journal of Medicine
 
Lectures and Presentations 
 
*VIDEO: You Need To Listen To This Leading COVID-19 Expert From South Korea (A talk with Prof. Kim Woo-joo from Korea University Guro Hospital) | Asian Boss 
 
 
*VIDEO: Simulating an Epidemic - Experiments with Toy SIR Models / By 3blue1brown  
 
Other COVID-19 Information Hubs
 
*LitCovid - an open access literature hub compiling the most comprehensive collection of international research papers so far on the new coronavirus disease COVID-1/ By the National Institutes of Health (NIH) 
 
*COVID-19 Scientific Resources / Centre for Education and Research in Humanitarian Action (CERAH) 
 
לעמוד הראשי