בעקבות משבר הקורונה: האקדמיה למדעים הכריזה על תוכנית מלגות מיוחדת למשתלמי בתר-דוקטורט
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

בעקבות משבר הקורונה: האקדמיה למדעים הכריזה על תוכנית מלגות מיוחדת למשתלמי בתר-דוקטורט

 
בכינוס מקוון שיזמה האקדמיה הצעירה, שבו השתתפו למעלה מ-450 חוקרים צעירים, הוצגה מצוקתם של רבים מהם בשל השתלמויות בתר-דוקטורט שנשתבשו בשל השלכות המאבק העולמי במגיפת הקורונה; האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים החליטה לפיכך להשיק תוכנית מלגות מיוחדת, שתעניק בשלב זה עד חמש מלגות בשנה למשך שנתיים לחוקרים צעירים להתמחות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל.
26/06/2020
משבר מגפת הקורונה עורם קשיים רבים לפני המדע בכלל ולפני חוקרים צעירים בפרט. לאחרונה נערך כינוס מקוון ביוזמת האקדמיה הצעירה הישראלית ובו הועלו קשייהם של משתלמי בתר-דוקטורט ישראלים בארץ ובחו"ל נוכח המצב. למעלה מ-450 חוקרים צעירים השתתפו בכינוס ופרסו את מצוקותיהם בשל השתלמויות בתר-דוקטורט שנשתבשו. הדברים הובאו לפני ראשי הקהילה האקדמית בישראל, ובהם סגן נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל, יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ ונשיאי כל האוניברסיטאות.
 
בשל חשיבותן הרבה של השתלמויות הבתר-דוקטורט לקידום המחקר המדעי החליטה מועצת האקדמיה, בישיבתה ב-23 ביוני 2020, להתגייס ולהקים תוכנית חירום מיידית לסיוע למשתלמי בתר-דוקטורט אשר אינם יכולים לממש או להשלים את התמחותם המחקרית בחו"ל בשל משבר הקורונה.
 
האקדמיה תפתח בשבועות הקרובים תוכנית מלגות מיוחדת שתעניק בשלב זה עד חמש מלגות בשנה למשך שנתיים לחוקרים צעירים להתמחות בתר-דוקטורט באוניברסיטאות המחקר בישראל. סכום כל מלגה יהיה 150,000 שקל בכל שנה. האקדמיה תממן מחצית מהסכום, והאוניברסיטה המארחת תעניק למלגאי את המחצית השנייה לפחות כסכום תואם (real matching).
 
התוכנית תכשיר חוקרים ישראלים מצטיינים ותהיה מנוף לחיזוק המחקר המדעי של מדינת ישראל במיוחד בתקופה מורכבת זו.
 
ועדה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בראשותו של חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב תבחן את הבקשות. המלגות יוענקו על פי מצוינות מדעית בלבד.