חדשות בקצרה | מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה דאגה חמורה מהשינויים שעורך השר להשכלה גבוהה באיוש הות"ת ובמתכונת הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חדשות בקצרה | מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים מביעה דאגה חמורה מהשינויים שעורך השר להשכלה גבוהה באיוש הות"ת ובמתכונת הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה

09/07/2020
מועצת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פנתה היום, 9 ביולי 2020, לשר להשכלה גבוהה מר זאב אלקין, והביעה את דאגתה החמורה נוכח ההתרחשויות הנוגעות לתהליך איוש הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות״ת), ולתהליכים הנוגעים למתווה הבחינות במוסדות השונים להשכלה גבוהה.
 
המועצה פנתה במכתב אל השר מתוקף תפקידה של האקדמיה על פי חוק לייעץ לממשלה בעניינים הנוגעים למדע ולמחקר במדינת ישראל. במכתב הדגישה המועצה כי היא חרדה לעצמאותה ולמצוינותה של מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל, שתרומתה לחוסנה, תרבותה ועתידה של מדינת ישראל לא תסולא בפז. עוד הטעימה כי הישגי המחקר באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר בישראל הם מן המפורסמות. הם זכו להכרה ולהערכה רבה בעולם, ויש לשמור על הישגים אלה מכל משמר.
 
המועצה ציינה כי הות"ת היא הגוף בעל הסמכויות המרכזיות בכל הנוגע לפיתוח ההשכלה הגבוהה בישראל ולקידומה ולפיכך ראוי שאנשי המחקר בות"ת יימנו עם בחירי המדע בישראל. המועצה קראה לשר להמשיך במסורת שהייתה נקוטה בעבר, ולהתייעץ עם ראשי המוסדות להשכלה גבוהה, שבידיהם המידע הרלבנטי, כדי להבטיח שהמינויים לות"ת יהיו אך ורק על בסיס הכישורים והיכולות של המועמדים.
עוד הדגישה המועצה, כי בכל הנוגע למתווה הבחינות, היא ערה לכך שהמצב הנוכחי מחייב הטלת מגבלות כדי לשמור על בריאות הציבור. אולם היא הביעה את דאגתה נוכח התערבותו של השר במתכונת הבחינות במוסדות להשכלה ללא התייעצות עם ראשי המוסדות, וללא התייחסות מפורטת ומנומקת לעמדתם ולשיקולים אקדמיים.
 
המועצה קוראת לגופי השלטון המופקדים על ההשכלה הגבוהה לשמור על נס המצוינות המחקרית, ועל הערכים האקדמיים החיוניים לשמירה על איכות ההוראה ורמתה, גם בימים קשים ומורכבים אלה.