האקדמיה הלאומית למדעים מקימה שתי ועדות הבוחנות השלכות ארוכות טווח של מגפת הקורונה
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

האקדמיה הלאומית למדעים מקימה שתי ועדות הבוחנות השלכות ארוכות טווח של מגפת הקורונה

14/07/2020
בתגובה להתפשטות מגפת הקורונה הקימה האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים בחודש מרס את הוועדה לייעוץ לפעולות האקדמיה בנושאי מגפת הקורונה. בראשות הוועדה עומד יו"ר החטיבה למדעי הטבע פרופ' ידין דודאי, וחברים בה חבר האקדמיה פרופ' יואב בנימיני, סגן נשיאת האקדמיה פרופ' דוד הראל, יו"ר החטיבה למדעי הרוח פרופ' סרג'יו הרט, חבר האקדמיה פרופ' איתמר וילנר ובוגרת האקדמיה הצעירה הישראלית פרופ' מיכל פלדמן.
 
הוועדה החלה לדון בהשלכות משבר הקורונה ובטיפול האקדמיה בכלל והאקדמיה הלאומית בפרט בנושאים הנגזרים ממנו בטווחי זמן שונים. בעקבות כך עלה הצורך להקים שתי ועדות שיעסקו באספקטים מרכזיים ברמה הלאומית:
 
  1. הוועדה לבחינת תפקידיה של המערכת האקדמית בתמיכה במערכות קבלת החלטות בישראל וביטויים בעיתות משבר לאומי. הוועדה תבחן את תפקידיה המצויים והרצויים של הקהילה האקדמית של מוסדותיה וגופיה השונים בממשקים עם מקבלי החלטות ברמה הלאומית בישראל בעתות שגרה, כמו גם בביטויים הראוי של תפקידים אלה בעיתות משבר לאומי. יו"ר הועדה הוא פרופ' דניאל זייפמן וחברים בה פרופ' מיה בר-הלל, פרופ' גבי ברבש, פרופ' פרץ לביא, חבר האקדמיה פרופ' אלכס לובוצקי, חברת האקדמיה פרופ' בילי מלמן, חבר האקדמיה פרופ' חיים סידר, יו"ר האקדמיה הצעירה הישראלית פרופ' אבי צדוק, פרופ' אורנה קופרמן ופרופ' חרמונה שורק.
  2. הוועדה לבחינת הסוגיה של מערכת האיזונים בעיתות משבר לאומי: בין שמירה על בריאותה הפיסית והנפשית של האוכלוסיה, ביטחון כלכלי, צדק חברתי וחרויות הפרט. יו"ר הועדה הוא חבר האקדמיה פרופ' משה הלברטל וחברים בה חברת האקדמיה פרופ' רות גביזון, פרופ' דוד הד, חבר האקדמיה פרופ' אלחנן הלפמן, פרופ' נירה ליברמן, פרופ' יהודה לינדל, פרופ' פייסל עזאיזה, פרופ' אורית קידר וחבר האקדמיה פרופ' גדעון רכבי.