חברת האקדמיה פרופ' יונינה אלדר מונתה לתפקיד יו"ר (משותף) של פאנל מומחים בין-לאומי המייעץ בנושא מגפת הקורונה מטעם רשת האקדמיות הבין–לאומיות (IAP)
רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

חברת האקדמיה פרופ' יונינה אלדר מונתה לתפקיד יו"ר (משותף) של פאנל מומחים בין-לאומי המייעץ בנושא מגפת הקורונה מטעם רשת האקדמיות הבין–לאומיות (IAP)

20/07/2020
חברת האקדמיה פרופ’ יונינה אלדר תשמש כאחת משלושה יושבי ראש של פאנל מומחים בין-לאומי הנמצא כרגע בהקמה, כחלק מקבוצת הייעוץ בנושא מגפת הקורונה של רשת האקדמיות הבין–לאומיות (InterAcademy Partnership - IAP). חבר אקדמיה פרופ' איל בנבנישתי ישמש כחבר בקבוצת הייעוץ.
 
מטרתה של קבוצת ייעוץ רב-תחומית זו היא להוות מנגנון לממשלות ולאקדמיות לאומיות וגופים אחרים להשגת מידע אמין הקשור למגפת הקורונה והשלכותיה במדינות שונות. יושבי הראש יהיו אחראים לבחינת שאילתות מהאקדמיות החברות ברשת ה-IAP ולהחלטות לגבי התגובות. יושבי הראש יעבדו בצמוד למזכירות וועדת ההיגוי של ה-IAP וכן לפאנל מומחים של כעשרים חברים, שמונו על ידי האקדמיות הלאומיות של מדינות החברות ברשת ומביאים עמם מומחיות מגוונת מרחבי העולם.